Weby

Navrhujeme webové stránky podľa potrieb a požiadaviek zákazníka. Každá firma je iná a má svoje špecifické požiadavky, ktoré musí zohľadniť aj firemný alebo produktový web.

Spolupracujeme počas všetkých etáp života webových stránok:

Intranet

Pre interné potreby firiem vytvárame vnútorné stránky – intranet, ktorý patrí medzi nevyhnutné atribúty každej väčšej spoločnosti.

Intranet slúži najmä na: